Komplett salgsoppgave

Totale kostnader.


1 990 00,- (Prisantydning)


Omkåstninger:


11 500,- HJELP (Valgfritt)

2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (Valgfritt tillegg)

172,- (Panteatest kjøper)

585,- (Tngl. gebyr pantedokument)

585,- (Tngl. gebyr skjøte)

49 970,- (Dokumentavgift (Forutsatt salgssum: 1 990 000,-))

--------------------------------------------------------------------------------

65 612,- (Okostninger totalt)

--------------------------------------------------------------------------------

2 064 612,- (Inklusive omkostninger.)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument

og at eiendommen selges til prisantydning.


EIER:

Hilde Karin Stokkenes


Eiendomstype:

Enebolig


Eierform:

Selveier


Betegnele

Gnr. 26 Bnr. 123 i Stord kommune


Byggeår

1950


Areal

Primærrom: 175 kvm, Bruttoareal: 200 kvm


Tomtetype/areal

Eiet tomt / 2008 kvm


Beliggenhet

Eiendommen ligger Solrikt til i nærheten av Leirvik sentrum. Fra eiendommen har man sjøutsikt, og man ser utover mot Halsnøya. Eiendommen har en fantastisk potensial.


Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Fasiliteter og servicetilbud:

For dagligdagse handleturer, ligger Spar Haga 1,2 km unna boligen. Om en vil ha et større utvalg, når man Leirvik sentrum etter en 5 minutters kjøretur. Her finner man flere restauranter, treningssenter, og frisører. I tillegg har Amfi Stord rundt 35 butikker. Amfi har stor variasjon i butikker og byr på blant annet dagligvarebutikker, klesbutikker, sportsbutikker, apotek, vinmonopol, baker, og butikker til hus og hjem.


Skole og barnehage:

Her er det kort vei til både barnehager og alt av skoler. Dalen barnehage ligger 900 meter unna, og Sævarhagen barnehage ligger 1,1 km unna. Hystad Skule som har elever fra 1. til 7. klasse ligger 1 km unna boligen. Nordbygdo ungdomsskule ligger 1,4km unna. Stord videregående skole ligger 3,5km unna. HVL campus Stord ligger 2,9km unna.


Kollektivtransport:

Nærmeste busstopp ligger 240 meter unna boligen, som har jevnlige bussavganger.


Bygninger

Enebolig på stor tomt, med sentral beliggenhet og utsikt. Gode solforhold.

Boligen er å betrakte som et rehabiliteringsobjekt.


Byggemåte

Bebyggelsen består av enebolig med grunnmur i stein/betong, reisverk i tre. Oppført på antatt faste masser.


Arealer og fordeling per etasje

BTA: 200 kvm.


Innhold

Hovedetasjen består av: entrè, gang, baderom, soverom, stue og kjøkken.

Loftsetasje består av 3 soverom, samt kott for oppbevaring.

Kjelleretasje består av bad, kjøkken, stue og gang. I bakkant av baderommet er det bodareal.


Det gjøres oppmerksom på at oppgitt P-rom areal er estimert, og er ikke oppmålt.


Rom som inngår i P-rom:

Hovedetasje: Entrè, gang, baderom, soverom, stue og kjøkken.

Loftsetasje: 3 soverom.

Kjelleretasje: bad, kjøkken, stue og gang.


Standard

Boligen har i stor grad kvaliteter fra byggeår, og er å betrakte som et rehabiliteringsprosjekt.


Det første som møter deg når du trer inn i boligen er entéen hvor det er god plass til å henge fra seg både yttertøy og sko.


Stuen er stor i størrelse, og her vil du spesielt legge merke til den flotte sjøutsikten. Her er det også en vedfyringsovn, som varmer godt på kalde vinterkvelder. Kjøkkenet ligger i tilknytning til stuen.


Baderommet i hovedetasjen er innredet med badekar, servant, gulvstående toalett, og opplegg for vaskemaskin.


Kjellerstuen er av den romslige sorten, og har en åpen løsning mot kjøkken. Her finner vi også et nydelig ildsted kledd i teglstein.

I kjelleretasjen finner vi også toalett, møbel med sevant, og opplegg for dusj.


Boligen inneholder 4 soverom, alle av god størrelse. 3 i loftsetasjen, og ett i hovedetasjen.


Overflater i boligen er behandlede, og ubehandlede plater. Vegg-til-vegg teppe, tregulv, gulvbelegg.


Utstyr

Sikringsskap med automatsikringer.

2 stk. Ildsteder.


Møblering

Hvitevarer som er på kjøkkenet under visning, følger med handelen.


Oppvarming

Vedovn.

Det er ikke varmekilder i alle rom.


Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.


Adkomst

Fra Leirvik sentrum: Sving høyre inn på Skrivarvegen, fortsett inn på Borggata og Hystadvegen. Følg Hystadvegen, boligen vil da komme på din venstre side.

Klikk på veibeskrivelse for både kart og film-forklaring. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Det vil bli skiltet med PrivatMegleren-visningsskilt ved annonsert visning.


Velkommen til visning!


Beskrivelse av tomt/hage

Stor tomt på 2008 kvm opparbeidet hage med plener, bed, prydbusker og en del trær.


Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.


Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


Grunndata


1950/1068-1/49  Registrering av grunn  

05.04.1950 

Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4614 Gnr:26 Bnr:1

 

2004/11936-1/49  Sammenslåing  

26.11.2004 

Denne matrikkelenheten er sammenslått med:Knr:1221 Gnr:26 Bnr:505

 

2020/1084766-1/200  Omnummerering ved kommuneendring


Heftelser


1950/1068-3/49  Bestemmelse om gjerde

05.04.1950 


1973/1766-1/49  Erklæring/avtale  

15.03.1973

Vegvesenets betingelser vedtatt

 


Rettigheter på andre eiendommer


Rettigheter på 4614-26/1, 4614-26/802, 4614-26/803


Rettigheter i eiendomsrett


1950/1068-2/49  Bestemmelse om veg  

05.04.1950 

rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:26 Bnr:123  

Bestemmelse om vannrett

Gjelder denne registerenheten med flere


Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp gjennom private stikkledninger. For private stikkledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.


Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke har midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra byggeår. Boligen er oppført i en tid da det ikke var vanlig å utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.


Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi som primærbolig kr 604 338,- per 2018 ifølge skatteetaten.

Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 175 617,- per 2018 ifølge skatteetaten.


Reguleringsforhold

Det er starta reguleringsplanarbeid for området eller for tilliggjande område som vedkjem eigedomen. Nærare opplysningar om planarbeidet som er starta opp: Det er starta planarbeid med detaljregulering for planid: 4614-201902 Hystadgardane. For nærare opplysningar om planarbeidet kontakt Stord kommune v/plan.


Merknad:

Føresegnene til arealdelen til kommuneplanen § 1.11 fastset at ved fortetting, påbygg, tilbygg og bygging av garasjar på eksisterande bustadtomter innanfor omsåde som er omfatta av reguleringsplan, vert grad av utnytting endra til prosent bygd areal maks 30 % - BYA og maks bygd areal på garasje til maks 50 kvm - BYA. Ved fortetting i desse områda gjeld elles kommuneplanen sine føresegner.


Utsnitt av planen med tilhøyrande føresegner følgjer som vedlegg til salgsoppgave.


Det gjøres oppmerksom på at nabotomten er regulert til bolig, og område foran på andre siden av veien fra eiendommen er også regulert til bolig. På disse områdene er det å forvente fremtidig bygging.


Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest: Rød G (laveste nivå).


Faste, løpende kostnader

Årlige løpende kostnader:

Kommunale avgifter: kr 13 253,-

Renovasjon: kr 2 950,- (varierer etter bruk)

Energi / strøm: ca. kr 30 000,- (estimert)

Forsikring: ca. kr 5000


Totalt: ca. kr 51 203 ,- per år.


Boligen er forsikret gjennom IF forsikring, polisenr: 0456936


Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.


Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.


Energiforbruk

Estimert energiforbruk på en enebolig av denne størrelsen er på 30 000 kr i løpet av et år.


Annen nyttig informasjon

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis.


Det gjøres oppmerksom på at det ikke er innhentet tilstandsrapport på eiendommen, grunnet at boligen er å betrakte som et totalrehabiliteringsobjekt.


Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er opplyst i finn annonsen og i salgsoppgaven. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.


Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra martrikkelutskrift, og det er normalt sett noe usikkerthet rundt disse tallene. P-rom som er oppgitt er estimert, og er ikke målt opp.

 

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen eller E.verk på eiendommen.


Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.


Kommentarer fra selger i egenerklæringsskjema:

- Varmekabler i bad i første etasje ble ødelagt av jordskjelv for mange år siden, og er ikke reparert.

- Det er nyere kloakk lagt i jord inn til huset, og nye rør under kjellergulvet.

- Det er dårlig drenering som gir fuktutslag og fuktmerker i kjeller.

- Jeg har nettopp oppdaget at det lekker på 2 synlige sider av pipen i 2. etg. Har meldt inn til forsikring, venter på tilbakemelding.

- Det har vært observert mus. Det har ikke vært store plager.

- Pipen ble tettet etter at naboen skjøt i grunnen sin, men nå lekker det igjen. Usikker på om det er nytt eller samme skade.

- Kledning og vannbord er skiftet på vestsiden

- Nytt sikringsskap med automatsikringer


Ellers vises det til egenerklæringens enkeltpunkter.


Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen selv, og dermed har noe begrenset kunnskaper om eiendommen.


Adgang til utleie (boligformål)

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.


Konsesjon / Odel

Grunnet størrelsen på eiendommen kreves egenerklæring om konsesjonsfrihet.


Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysing og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.


Det er ikke Odel på eiendommen.


Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.


Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 1400,- / 2100,- / 3100,- pr tegnet forsikring.


Overtagelse

Etter nærmere avtale. Angi ønsket overtagelse i ditt bud.


Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.


Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.


Hjemmel overdras/tinglyses over på registrerte kjøper(e) med mindre det uttrykkelig og skriftlig tas forbehold om noe annet i bud.


For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.


Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.


Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag betales av selgeren og utgjør: 2,5% av salgssum inkl. mva. + kostnader og markedsføring.


Kostnader til tilrettelegging, oppgjør med mer: kr 27 765,-

Markedsføring: kr 24 450,-


Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selgere betale: Kr 0,- "Intet salg, ingen regning".


Vedlegg til salgsoppgaven

Vedlegg til denne salgsopgaven:

Egenerklærings-skjema

E-takst

Bygnings-teikningar

Eiendomskart med grenser

Elektronisk utskrift matrikkel

Kommunale avgifter

Planopplysningar

Løsøre og tilbehør

Bud og budgivning

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten vedleggshefte.

Ta kontakt med megler dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Vedleggene sammen med opplysningene på denne siden utgjør en komplett salgsoppgave. NB! Dersom du ikke velger å holdes oppdatert ifbm. salget av denne eiendommen, kan du gå glipp av viktig informasjon.


Vedlegg til salgsoppgave (Sammenslått)


Jeg ønsker å holdes oppdatert ifbm. salget av denne eiendommen


Referanse:106-20-0002